Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední revize: 28. února 2018

Úvod

Deloitte ve střední Evropě („DCE“) je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky DCEHL, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. V České republice působí následující dceřiné nebo přidružené společnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Assurance s.r.o. (společně nazývané „Deloitte v České republice“).

Síť Deloitte“ odkazuje na společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), členské firmy DTTL a jejich přidružené subjekty.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webovou stránku https://peopleport.deloitte.cz, umístěnou též na doméně https://peopleport.cz, včetně aplikace „People Port“ (dále jen „Aplikace“), která je na ní umístěna (souhrnně dále jako „tato Webová stránka“).

Provozovatelem této Webové stránky je Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Italská 2581/67 , 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 05660904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054.

Poskytovatelem obsahu této Webové stránky je společnost Deloitte BPS a.s., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 27160831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9402, která je níže označována také jako „my, nás nebo naše.

Tato informace o shromažďování a zpracování osobních údajů ( Prohlášení o ochraně osobních údajů ) poskytuje vysvětlení, jakým způsobem chráníme data návštěvníků získané prostřednictvím této Webové stránky.

Kontakt:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při používání této Webové stránky, prosím obraťte se na svého zaměstnavatele, jako správce osobních údajů, jak je definován níže

Definice:

„správce“ označuje správce nebo správce údajů (jak je definován Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů).

„zpracovatel“ označuje zpracovatele údajů nebo zpracovatele (jak je definován Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů).

„právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů“ označují následující právní předpisy v rozsahu, v jakém se v příslušném okamžiku aplikují: (a) vnitrostátní právní předpisy implementující směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích; (b) nařízení GDPR a (c) jakékoliv další vnitrostátní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

„nařízení GDPR“ označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/697).

„osobní údaje“ označují veškeré osobní údaje (jak jsou definovány právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů), které jsou zpracovávány v rámci poskytování našich služeb či v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Jako návštěvník nemusíte pro prohlížení úvodní stránky této Webové stránky poskytovat žádné osobní údaje.

Na základě pověření správce osobních údajů, kterým je Váš zaměstnavatel, zpracováváme jakožto zpracovatel osobních údajů osobní údaje, které nám poskytnete Vy nebo pověřený personál správce prostřednictvím Aplikace. Účel zpracování těchto osobních údajů určený správcem je vedení mzdové agendy. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně způsobem, v rozsahu a po dobu dle určení správce, který též zpracovateli schvaluje, či stanovuje okruh osob oprávněných k osobním údajům přistupovat, či pravidla pro tento přístup.

Vezměte prosím na vědomí, že na zpracování osobních údajů, které nám Vy nebo pověřený personál správce poskytnete prostřednictvím Aplikace a osobních údajů poskytnutých nám za účelem přihlášení do Aplikace se podílejí též naši dodavatelé služeb technické infrastruktury, podpory a zabezpečení, kterými jsou:

  • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, se sídlem Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko;
  • Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO; 05660904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054;
  • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., se sídlem Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko;
  • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 274 53 634, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113514;
  • ve vztahu k telefonnímu číslu společnost ProfiSMS s.r.o., sídlem na adrese Rohanské nábř. 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 03676307, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236070, která zajišťuje zasílání ověřovacích SMS.

V souladu s pověřením správce a jeho instrukcemi máme zavedeny technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, které jsou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity či dostupnosti zpracovávaných osobních údajů. Záruky zabrání neoprávněnému užití osobních údajů, neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostnímu incidentu) v souladu s pokyny a interními postupy DCE, jakož i příslušnými Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Členové skupiny DCE zpracovávající údaje klientů mají rovněž certifikaci ISO 27001 (ISO/IEC 27001 Management bezpečnosti informací).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí služby vedení mzdové agendy dle smlouvy, kterou máme uzavřenou se Správcem jako naším klientem.

Informace o internetových událostech (log information), cookies a webových prezenčních signálech (web beacons)

Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu této Webové stránky a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální (nesouhrnné) soubory cookies. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti. Další informace o tom, jak využíváme soubory cookies a další monitorovací technologie a jak je můžete mít pod kontrolou, najdete v Oznámení o používání souborů cookies.

Zabezpečení informací

Uplatňujeme z obchodního pohledu rozumné standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím této Webové stránky proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení. V dubnu 2017 získala skupina DCE certifikaci ISO/IEC 27001 v oblasti systémů řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). Certifikace ISO/IEC 27001 zajišťuje, že veškerá pravidla a postupy skupiny DCE jsou v souladu s osvědčenými postupy („best practice“) a jsou naším personálem řádně dodržovány.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme podle našeho uvážení čas od času upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Prohlášení o ochraně osobních údajů bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem chráníme Vaše údaje.

Ochrana osobních údajů dětí

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí v interaktivním světě internetu. Tato Webová stránka není vytvořena ani záměrně necílí na děti mladší 16-ti let. Naším cílem není cíleně shromažďovat nebo uchovávat údaje o jedincích mladších 16 let. Avšak prostřednictvím Aplikace mohou být takové údaje shromažďovány, je-li to nutné za účelem stanoveným Správcem (tj. výhradně za účelem vedení mzdové agendy).